РусскийEnglish (UK)
     
 
Orekhov AN, Sobolev AS, Chirkov IuIu
Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki 1975 :9 131-3